Rumar Strand

Rumar Strand

YLEISET VARAUSEHDOT

Näitä ehtoja sovelletaan yksittäisten henkilöiden tekemiin majoitusvarauksiin, ellei erityistä sopimusta ole laadittu. Nämä ehdot eivät koske yksittäisten henkilöiden tekemiä varauksia, mikäli varaus tehdään ryhmälle, jonka koko on yli 10 henkilöä. Näitä ehtoja sovelletaan myös sellaisiin internetin kautta tehtäviin majoitusvarauksiin, jotka tehdään Rumarstrand Oy:n internetsivustojen kautta.

1. VARAUS JA VAHVISTUS
Varauksen yhteydessä sinun on ilmoitettava nimesi, asuinosoitteesi, saapumis- ja lähtöajankohta sekä maksutapa. Huonevaraus on sitova, kun se on vahvistettu suullisesti, kirjallisesti tai esimerkiksi sähköpostitse ja kun olet saanut siitä vahvistusnumeron. Rumarstrand Oy voi asettaa varauksen ehdoksi erilaisia sääntöjä, varausmaksun suorittamisen tai varauksen vahvistamisen luottokortilla varauksen sitovuuden edellytykseksi.

2. HOTELLIIN SAAPUMINEN JA LÄHTEMINEN
Huone on käytettävissäsi tulopäivänä klo 15.00 ja se on luovutettava lähtöpäivänä klo 12.00 mennessä. Rumarstrand Oy:llä voi olla tästä poikkeavia tulo- ja lähtöaikoja. Turvallisuussyistä vain henkilökunta ja hotelliin sisään kirjautuneet henkilöt päästetään hotellihuoneisiin ja muihin varattuihin tiloihin, huone- ja tilakohtainen maksimi henkilömäärä ei saa ylittyä. Jos muuta ei ole sovittu varauksen yhteydessä tai valitsemaasi hintaan tai varausajankohtaan ei liity muita ehtoja huonetta pidetään varattuna klo 16.00 saakka varaukseen merkittynä saapumispäivänä. Jos saavut tätä myöhemmin, on sinun vahvistettava myöhäinen tuloaikasi luottokortilla tai muulla sovitulla tavalla. Muussa tapauksessa hotelli voi myydä huoneen edelleen. Jos saavut hotelliin sen tuloaikoja noudattaen, mutta varattua huonetta ei ole vapaana, Rumarstrand Oy:n on ilman lisäkustannuksia hankittava lähin mahdollinen vastaavan tasoinen huone.

3. VARAUSTAKUU
Kaikki varaukset tulee taata luottokortilla vahvistuksen yhteydessä*. Takausta varten tarvitaan luottokorttinumero, kortin haltijan nimi sekä kortin viimeinen voimassaoloaika. Laskutusasiakkaat voivat taata varauksen vaihtoehtoisesti yrityksen nimeen. Vaihtoehtona luottokortti- tai yritystakaukselle Rumarstrand Oy:llä on oikeus tarvittaessa vaatia joko osittainen tai täydellinen ennakkomaksu varauksen takaamiseksi. Ennakkomaksusta ja sen maksuaikataulusta sovitaan aina tilaajan kanssa etukäteen kirjallisesti.
*Rumarstrand Oy:llä on oikeus varmentaa luottokortti tarvittaessa sovitulle summalle.

4. PERUUTUS JA SAAPUMATTA JÄTTÄMINEN
Jos muuta ei ole sovittu varauksen yhteydessä tai valitsemaasi hintaan tai varausajankohtaan ei liity muita ehtoja, peruutus on tehtävä viimeistään 14 vrk ennen saapumispäivää. Jos jätät saapumatta, Rumarstrand Oy:llä on oikeus veloittaa korvauksena sinulta yhden vuorokauden hinta veroineen sekä muut mahdolliset varaukseen liittyvät lisäpalvelut.

5. LÄHTÖ ENNEN SOVITTUA AJANKOHTAA

Jos lähdet hotellista pois ennen sovittua lähtöpäivää, on sinun ilmoitettava lähdöstäsi Rumarstrand Oy:lle viimeistään klo 16.00 edeltävänä päivänä. Jos kysymys on useamman yön majoituksesta, sinun on maksettava sovittu hinta käyttämättä jääneeltä ajalta. Lähtö ennen sovittua ajankohtaa voi myös aiheuttaa muutoksen majoituksen kokonaishintaan.

6. MAKSUT
Rumarstrand Oy hyväksyy tavallisimmat maksukortit sekä käteisen euroissa. Rumarstrand Oy ei kuitenkaan ole velvollinen hyväksymään ulkomaan valuuttaa, kuponkeja, shekkejä tai maksukortteja, joita ei etukäteen ole kertonut vastaanottavansa. Jos huonetta ei ole maksettu ennakkoon, on huone maksettava käteisellä tai luottokortilla paikan päällä hotellissa. Sisäänkirjautumisen yhteydessä Rumarstrand Oy varaa luottokortiltasi koko majoituksen arvon ja lisäksi katevarauksen lisäpalveluiden käyttämisestä. Lisäksi Rumarstrand Oy varaa oikeuden tehdä asiakkaan varauksessa käyttämältä luottokortilta jälkikäteen majoitukseen liittyvät veloitukset asiakkaan ilmoittamatta jättämistä ostoista ja/tai rikkoontuneista esineistä.

7. ASIAKKAAN ESIINTYMINEN MAJOITUSLIIKKEESSÄ
Rumarstrand Oy:ssä noudatamme hyviä tapoja ja järjestyssääntöjä. Jos rikot näitä sääntöjä, voidaan sinut välittömästi poistaa hotellista. Sinun on kuitenkin maksettava majoituksesi ja tilaamiesi lisäpalveluiden hinta etkä voi vaatia jo suoritetun maksun palauttamista. Turvallisuussyistä vain majoitukseen sisään kirjautuneet henkilöt päästetään mökkeihin ja muihin varattuihin tiloihin. Huone- ja tilakohtainen maksimihenkilömäärä ei saa ylittyä.

8. VASTUU ASIAKKAAN OMAISUUDESTA
Voit säilyttää arvotavaroitasi huoneen säilytyslokerossa tai Rumarstrand Oy voi ottaa pyynnöstäsi säilytettäväksi arvotavaroitasi. Rumarstrand Oy:llä on oikeus periä maksu tavaroiden säilytyksestä. Jos säilytettäväksi jätettävä omaisuus on poikkeuksellisen arvokasta, on sinun ilmoitettava siitä Rumarstrand Oy:lle ennen sen säilöön jättämistä. Rumarstrand Oy voi kieltäytyä ottamasta säilöön tällaista omaisuutta. Vastaat itse omista matkatavaroistasi, ellei Rumarstrand Oy ole ottanut niitä säilytettäväksi. Jos Rumarstrand Oy ei vastaa säilytettäväksi otetuista matkatavaroista, Rumarstrand Oy:n tulee erikseen ilmoittaa siitä. Rumarstrand Oy ei vastaa huoneen säilytyslokerossa olevasta omaisuudesta. Rumarstrand Oy ei vastaa autohallissa tai hotellin pysäköintialueella olevan kulkuvälineen tai sen sisällä olevan omaisuuden vahingoittumisesta tai katoamisesta. Rumarstrand Oy:n on ilmoitettava riittävän selvästi autohallissa ja pysäköintialueellaan ettei kyseessä ole valvottu alue eikä Rumarstrand Oy vastaa siellä olevasta asiakkaan omaisuudesta.

9. ASIAKKAAN VASTUU VAHINGOSTA

Asiakkaana vastaat tahallasi tai huolimattomuudellasi aiheuttamistasi vahingoista (kuten tupakoinnista huoneessa), jonka sinä tai sinun vieraasi tai lemmikkieläimesi aiheuttavat huoneelle tai Rumarstrand Oy:n muille tiloille, siellä oleville huonekaluille tai varusteille sekä Rumarstrand Oy:n muille asiakkaille tai heidän omaisuudelleen. Vastuu vahingosta määräytyy yleisten vahingonkorvausta koskevien periaatteiden mukaan.

10. ALAIKÄISEN MAJOITTUMINEN

Huonevarauksen voi tehdä vain yli 18-vuotias henkilö. Alaikäiselle huoneen varaava on vastuussa alaikäisestä henkilöstä riippumatta siitä, majoittuuko hänen kanssaan vai ei. Yksin majoittuvalla alaikäisellä on oltava huoltajan allekirjoittama, vapaamuotoinen lupalappu, jossa tulee ilmi alaikäisen nimi ja syntymäaika sekä majoittumisajankohta. Myös huoltajan nimi ja puhelinnumero vaaditaan.