Rumar Strand

Rumar Strand

VILLKOR

Villkoren nedan gäller för bokningar gjorda av enskild, privatperson om inte särskilt avtal träffats. Separata regler gäller för gruppbokningar över 10 personer. Rumarstrand Oy förbehåller sig rätten att tillämpa särskilda villkor som skiljer sig från dessa i händelse av helgdagar, speciella evenemang, säsongsvariationer eller tilläggstjänster kräver det. Samma regler gäller för bokningar via Rumarstrand Oy:s hemsida.

1. BOKNING OCH KONFIRMATION
Vid bokning av rum krävs namn, adress, ankomst- och avgångstid samt betalningssätt. En rumsreservation är bindande när den har bekräftats muntligen eller skriftligen och du har fått ett bokningsbekräftelsenummer. Rumarstrand Oy har rätt att tillämpa olika typer av regler såsom bokningsavgift eller kreditkortsgaranti för att säkra bokningen.

2. ANKOMST OCH AVRESA
Hotellrummet står till ditt förfogande från kl. 15.00 på ankomstdagen. På din avresedag måste rummet lämnas senast kl. 12.00. Rumarstrand Oy har rätt att tillämpa undantag för in- och utcheckningstider enligt ovan. Av säkerhetsskäl är endast incheckade gäster tillåtna i privata lokaler och den maximala
kapaciteten per rum får inte överskridas. Rummet kommer att reserveras för dig fram till kl. 16.00 på ankomstdagen om inget annat avtalats vid
bokningstillfället eller om det bekräftade priset eller bokningsperioden inte inkluderar några andra särskilda villkor. Vid ankomst efter kl. 16.00 kan du garantera bokningen med ett kreditkort eller annan angiven metod. I annat fall kan Rumarstrand Oy släppa den reserverade lokalen till försäljning efter kl.
16.00. Om du anländer till hotellet enligt överenskommen ankomsttid och rummet du har reserverat inte är tillgängligt, är Rumarstrand Oy skyldigt att ordna ett likvärdigt rum till dig utan extra kostnad.

3. GARANTERAD BOKNING
Kreditkortsgaranti krävs för alla bokningar när du bekräftar bokningen. Vänligen uppge ett kreditkort för att garantera bokningen, inklusive kortets nummer, utgångsdatum och kortinnehavarens namn. Kunder med faktureringsavtal kan garantera bokningen under företagsnamn. Kreditkort som används för att
garantera vistelsen kan också användas för att debitera eventuella kostnader relaterade till avbokade eller uteblivna bokningar.
Som ett alternativt garantisätt, för att garantera bokningen, förbehåller sig Rumarstrand Oy rätten att kräva antingen en hel eller delvis förskottsbetalning. Beloppet för förskottsbetalning och ett schema för förskottsbetalning kommer att avtalas med kunden skriftligen eller via villkor relaterade till köp.
*Hotellet förbehåller sig rätten att verifiera kreditkortet till det överenskomna beloppet.

4. AVBOKNING OCH INGEN ANKOMST
Om inget annat avtalats vid bokningstillfället, såvida inte priset bekräftats eller bokningsperioden inkluderar särskilda villkor, kan rummet avbokas två veckor före ankomst utan avgift. Om du inte anländer utan att avboka din bokning har Rumarstrand Oy rätt att debitera ditt kreditkort motsvarande den första nattens vistelse inklusive skatter och eventuella tilläggstjänster per rum.

5. TIDIG AVRESA
Tidig avresa före avtalad dag måste meddelas hotellet senast kl. 16.00 dagen innan. Om din bokning är för flera nätter har hotellet rätt att debitera dig hela beloppet för hela vistelsen. Tidig avresa före den överenskomna dagen kan också orsaka förändringar i det bekräftade rumspriset.

6. BETALNING

Rumarstrand Oy accepterar kontantbetalningar i euro och de vanligaste kredit-/betalkorten. Rumarstrand Oy är inte skyldig att acceptera utländsk valuta, vouchers, checkar eller kredit-/betalkort om inte Rumarstrand Oy har ställt sig frivilligt att göra det. Om bokningen inte har betalats i förskott ska den lösas vid ankomst till Rumarstrand Oy med kontanter eller kreditkort. Vid bokning av rum har Rumarstrand Oy rätt att godkänna och debitera internationella kredit-/betalkort. En bokningsavgift kan debiteras kreditkortet som en förskottsbetalning eller som en auktorisering för vistelsen. Detta kommer att dras av från den slutliga notan. Kreditkort som används för att garantera/betala vistelsen kan också användas för att debitera eventuella kostnader (skador, icke- rapporterade köp) som uppmärksammats efter utcheckning.

7. GÄSTBETEENDE PÅ HOTELLET

Vi följer goda seder och hotellregler på Rumarstrand Oy. Om du bryter mot dessa regler kan du omedelbart avlägsnas från lokalen. I sådana fall är du fortfarande skyldig att betala för det boende och beställda tilläggstjänster. Du är inte berättigad att begära återbetalning för redan gjorda betalningar.
Av säkerhetsskäl är endast incheckade gäster tillåtna i privata stuglokaler såsom stugrum och den maximala kapaciteten per rum får inte överskridas.

8. ANSVAR FÖR DINA VÄRDEFÖRINGAR
Dina värdesaker kan förvaras i ett värdeskåp på ditt rum eller så kan Rumarstrand förvara dina värdesaker på begäran. Rumarstrand har rätt att ta ut avgift för förvaring av dessa föremål. Om varorna du vill förvara är exceptionellt värdefulla måste du meddela Rumarstrand innan du lagrar dem. Rumarstrand kan vägra att förvara den här typen av värdesaker. Rumarstrand Oy ansvarar inte för värdesaker som förvaras i ett värdeskåp på ditt rum. Rumarstrand Oy ansvarar inte för skada eller försvinnande av fordon som står på Rumarstrands parkeringsplats eller värdesaker inne i fordonet. Rumarstrand är skyldig att på parkeringsplatsen tydligt uttrycka att området inte är bevakat och Rumarstrand ansvarar inte för den egendom som förvaras där.

9. GÄSTENS ANSVAR FÖR SKADA
Som gäst ansvarar du för skador som orsakats avsiktligt eller av misstag av dig, din gäst eller ditt husdjur i stugrummet eller på Rumarstrands lokaler. Detta gäller även stugmöbler och annan utrustning, övriga gäster på Rumarstrands fastighet. Ansvaret för orsakad skada bestäms av allmänna principer.

10. UTHYRNING AV HOTELLRUM FÖR MINDERÅRIGA
Endast en person över 18 år får göra en bokning. Den vuxne som gör en reservation för en person under 18 år kommer att hållas ansvarig för den minderårige, oavsett om han eller hon bor med den minderårige eller inte. En minderårig person som reser ensam behöver ett samtycke undertecknat av en målsman. Brevet måste innehålla den minderåriges namn, födelsedag och datum för ankomst och avresa. En målsmans namn och kontaktuppgifter krävs också.